22 maart 2016 (Mario Van Essche)

We zullen nooit wennen aan terreur, hoewel we beseffen dat het een onderdeel van onze samenleving wordt. Wij blijven dromen van een leven waarin humanisme het haalt van terrorisme, bekrompenheid en onverdraagzaamheid.

Niet de bommen, maar de haat, de angst en de razernij die er het gevolg van zijn, zijn de eerste wapens van de terroristen en daar mag onze maatschappij nooit aan toegeven. Dat bestrijden we niet met wapens, maar met duidelijke afspraken. Medemenselijkheid, humanisme, verdraagzaamheid, vrij onderzoek, vrije meningsuiting zijn daarin essentieel en ook het recht om op een vreedzame manier zijn levensbeschouwing te belijden. Niet de gelovige is schuldig aan deze daden, maar de gelovige die zijn of haar geloof hiervoor misbruikt of laat misbruiken. Geloof mag geen excuus zijn voor fanatisme, net zoals het ongeloof geen excuus mag zijn voor onverdraagzaamheid.

Een seculiere overheid met respect voor de persoonlijke en andermans keuzes is de beste garantie om eenieder die ruimte te geven en de onzekerheid en uitzichtloosheid te bestrijden die vaak aan de basis liggen van fanatisme. Dat kan alleen binnen een open samenleving, een samenleving gebaseerd op de beginselen van de neutraliteit, waar het aan de mensen is om keuzes te maken. Een samenleving die niet bevreesd is om ideologische grenzen te trekken: scheiding kerk en staat, gelijkheid van man en vrouw en de waarden van de verlichting. Het is zelfs een essentiële plicht van de democratische rechtsstaat die grenzen te trekken en ze te bewaken.

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging leeft mee met de slachtoffers en zal helpen bouwen aan die open, verdraagzame samenleving die we vanuit onze vrijzinnig-humanistische waarden tot stand willen brengen.

Mario Van Essche, voorzitter HVV

_DSC0773 mario zw-wit

9 reacties op “22 maart 2016 (Mario Van Essche)

 1. Ik mis een woord nl.: “rechtvaardigheid”.
  Ja, het is een moeilijk woord omdat het zoveel omvat en zo verschillend kan ingevuld worden. Maar toch… Even nadenken en er daagt toch wat.
  Althans, laat mij hopen bij sommigen. Want bij enkelen is het woord en het begrip verdwenen sinds hun kleutertijd.

  Neem bv. de categorische imperatief. Zouden vele politici het ergens horen donderen? Om een frase te gebruiken van gelovigen (wat ik nog in geen honderdduizend jaar ben): “wat men zaait, zal men oogsten”.

 2. Op de Nederlandse TV zag ik vanavond een debat over de aanslagen in Brussel. Het ging over het gevaar van islam fundamentalisme. Tot mijn grote ergernis was de conclusie, van Rik Torfs,
  dat het atheisme en Dawkins een groter gevaar zijn. Hij heeft hierover ook al artikels geschreven.

 3. Het al dan niet bestaan van een schepper is totaal irrelevant voor het persoonlijk leven van iedere mens die vandaag op deze aarde leeft. Het is op zijn hoogst een interessant wetenschappelijke wetenswaardigheid. Wie weet is die schepper dagelijks bezig met nieuwe werelden te scheppen zoals bijvoorbeeld arbeidsters in Filipijnse sweatshops onze T-shirts vervaardigen. Eenmaal gemaakt wordt die T-shirt verscheept en geconsumeerd . De arbeidster die hem maakte zal er nooit nog naar omkijken of weten wat er verder met dit T-shirt gebeurd is .
  Sinds de mens bestaat zijn het mensen die mensen scheppen en de omgeving waarin ze leven vorm geven. Mensen zijn dus in de eerste plaats verantwoordelijk voor het lot van de mensen die ze zelf geschapen hebben en het biotoop waarin ze leven. Wie er er nu nog die arme God bij betrekt terwijl er meer dan 7 miljard zieltjes zijn om over te waken kan er van verdacht worden zijn eigen verantwoordelijkheid op de zogenaamde almachtige af te wentelen. Het is niet God die verantwoordelijk is voor vervuiling, opwarming van de aarde, oorlogen (zelf in Zijn naam), ondervoeding, armoede, onrecht etc… Moesten mensen enkel mensen op de wereld zetten als ze die van de garantie op een menswaardig bestaan kunnen verzekeren zou het een gans andere wereld zijn. Nu schept de mens er maar op los en in zijn scheppingswoede wordt de ganse aardse schepping in gevaar gebracht…
  Er is misschien een schepper van het heelal maar die schepper schiep geen terroristen, die werden door mensen geschapen, net zoals oorlog, vervuiling, het broeikaseffect, armoede onrecht …. En tenslotte zijn ook alle religies scheppingen van de mens….

 4. Maar wat als ‘misbruik maken van het geloof’ niets anders is dan dat geloof ‘fundamentalistisch belijden’ ? Wanneer een gelovige zijn religie naar de letter van de heilige boeken toepast maakt hij dan van zijn openbaringsgodsdienst niet meteen een gevaarlijke sekte?

 5. Ik heb een Turkse collega, in België geboren, die 7 dagen op 7 naar de moskee gaat, 5 keer per dag bidt, zijn kinderen naar de Koranschool stuurt en 4 weken per jaar naar Turkije op vakantie gaat. Zijn echtgenote haalde hij uit Turkije en op zijn bureaublad prijkt steevast de Turkse vlag. Deze man gaat door als gematigd moslim. Zo iemand heeft echter geen enkele boodschap aan humanisme. Hij weet ook niet beter omdat hij in dat sektarische gedoe vastzit van bij zijn geboorte. Zo iemand valt niet van iets anders te overtuigen en duldt geen tegenspraak. Wij hebben hier met onze zogenaamde open maatschappij geen enkel verweer tegen. Onze democratie wordt uitgehold terwijl we erbij staan.

    • 1 koranschoolkind = 1 anti humanistische opvoeding.
     Hoeveel mensenlevens stuurt deze man op het levensbeschouwelijke pad van de Koran ? Is het niet verwerpelijk dat anderen dan jezelf beslissen over de levensbeschouwelijke weg die je verdere leven opgaat ? De geesten van kinderen zijn erg beïnvloedbaar, is het normaal dat de geesten van kinderen een religieus/ideologisch wereldbeeld worden opgelegd ? Zou een pluralistische opvoeding niet veel beter zijn ? Een opvoeding die toelaat dat je op de dag van je meerderjarigheid oordeelkundig zelf een keuze zou kunnen maken. Is het normaal dat er bij de opvoeding van kinderen religieus/ideologische sturing komt kijken ? Is er iets tegen de evenredige vorming bij kinderen rond de diverse wereldbeschouwingen en ideologieën ? Is er iets op tegen om jong volwassenen zelf -zonder enige beïnvloeding maar goed geïnformeerd- vrij hun keuze te laten maken wat de richting betreft van hun verdere leven op wereldbeschouwelijk/ideologische vlak ? Hoeveel kinderen ontneemt deze man tot nog toe deze eigen vrije keuze door ze naar een Koranschool te sturen ?

     • Filip, 4 april 19:11

      Ik ben het hier over volledig met U eens Filip, alleen
      zou ik het zo goed niet hebben kunnen zeggen, daarvoor hartelijk dank!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>