Opinie: Het antiklerikalisme is dood. Leve het antihumanisme? (Mario Van Essche)

Eeuwenlang werden ongelovigen vervolgd en aangetast in hun fysieke en morele integriteit, louter omdat ze een andere levensbeschouwelijke mening hadden.

Dat laat sporen na en de vrijzinnig-humanisten moeten leren omgaan met dat ‘historische’ trauma. We geven het vandaag ruiterlijk toe: het was misschien niet altijd de juiste beslissing om die strijd tegen levensbeschouwelijke onverdraagzaamheid louter antiklerikaal in te vullen, maar die reactie was historisch gedetermineerd, was niet meer dan menselijk en was noodzakelijk om de rechten van andersgelovigen of niet-gelovigen te verdedigen.

Vandaag gaan we uit van eigen, vrijzinnige waarden: humanisme, recht op zelfbeschikking en het recht zijn eigen leven in te richten volgens eigen keuzes, verdraagzaamheid tegenover mensen met een andere afkomst of geaardheid, vrouwenrechten en gelijkheid van man en vrouw, de waarden van de verlichting, vrij onderzoek, scheiding van levensbeschouwing en maatschappij, enz.

Die houding wordt ook van ons verwacht, want louter antiklerikalisme wordt niet geheel ten onrechte vaak als te onverdraagzaam beschouwd.

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, de algemene ledengemeenschap van de georganiseerde vrijzinnigheid, heeft vandaag de transformatie gemaakt. Wij bouwen een werking uit op basis van onze eigen moraal.

De vraag is alleen of die uitgestoken hand ook wederzijds is en dat kunnen we snel te weten komen.

Zeer recent verslikten wij ons in de uitspraken van de aartsbisschop, die ervoor pleitte om het recht op zelfbeschikking op het vlak van euthanasie en abortus sterk te beperken. Misschien een beginnersfout.

Nu beslissen minister Sven Gatz en de VRT in hun beheersovereenkomst om religieuze (levensbeschouwelijke?) dienstverlening via hun (nochtans publieke en neutrale) zender te beperken tot rituelen en sommige religies. Rechten van andersdenkenden worden niet als volwaardig aanvaard. Het is een bizarre definitie van neutraliteit. Vrijzinnig-humanisten en moslims worden uitgesloten.

De minister en de VRT zetten ons levensbeschouwelijk medialandschap 100 jaar in het verleden. Waar van ons verwacht wordt dat we de eeuwenlange onredelijke en ongelijke behandeling achter ons laten, zien wij ons nu verplicht om onze eigen rechten weer eens af te dwingen. De vraag vriendelijk stellen heeft blijkbaar toch geen zin. Het zal wel weer onze ‘onverdraagzaamheid’ zijn…

Daarom vraag ik rechtstreeks aan de katholieke gemeenschap en aan aartsbisschop Jozef De Kesel in het bijzonder, om nu ook eens een signaal terug te geven en mee te ijveren voor een gelijke en evenwaardige behandeling van elke levensbeschouwelijke overtuiging. Bewijs ons dat jullie onze uitgestoken hand aanvaarden. Laat zien dat jullie evenveel respect kunnen opbrengen voor de keuze om niet te geloven, als wij de keuze om wel te geloven respecteren. Geef het antihumanisme op, zoals wij ook ons antiklerikalisme hebben opgegeven.

Een eenvoudige brief aan minister van media Sven Gatz en gedelegeerd bestuurder van de VRT Leo Hellemans kan volstaan.

Het is een lakmoesproef: heeft de kerk de levensbeschouwelijke evolutie in de maatschappij écht aanvaard en is men bereid samen te werken met andere overtuigingen?

Maar het is ook een kans om als kerk een progressievere koers te varen dan de verantwoordelijken van de Vlaamse media.

Graag een kopie.

Mario Van Essche – voorzitter van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging en de Humanistisch-Vrijzinnige Radio

6 reacties op “Opinie: Het antiklerikalisme is dood. Leve het antihumanisme? (Mario Van Essche)

  1. Als lid van HVV kan ik uw streven aanmoedigen, maar ik behoud mij het recht voor om overal en te allen tijde mijn atheïsme uit te dragen!

  2. ‘Anti-humanisme’ wat een onzin … Nadruk op menselijk waardigheid en belang van individu is zelfs christelijke uitvinding, net als ‘autonomie’ (de vrije wil) en andere verzinsels. Dat de georganiseerde vrijzinnigheid gewoon parasiteert op de kerk en louter uit een anti-klerikaal project bestaat, zonder originele inhoud staat buiten kijf (niet erg omd at toe te geven). Zowat alle programma’s buiten de rituelen die worden uitgezonden (who cares) zijn ‘vrijzinnig’ (en nogmaals: who cares behalve diegenen die allergisch zijn voor de anderen en hun levensbeschouwing).

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>