Tegen het terugschroeven van de abortuswet

Henri Bartholomeeusen, de voorzitter van het CAL, Centre d’Action Laïque, de Waalse humanistische vereniging, trekt aan de alarmbel. Hij roept iedereen, maar vooral politici, op om de rechten van de vrouw in België en Europa te verdedigen. Waakzaamheid is geboden omdat organisaties vanuit hun geloofsovertuiging wetten en verworvenheden op slinkse manieren proberen terug te schroeven, onder anderen met misleidende publicitaire campagnes op bussen en trams dit voorjaar.

“Vandaag meer dan ooit, moeten we de rechten van vrouwen in België en Europa verdedigen.

Na de Spaanse, iets meer dan een jaar geleden, zijn nu de Poolse vrouwen aan de beurt om het mikpunt te zijn van retrograde machisme. Abortus is al strikt beperkt in Polen maar de Poolse regering, samen met de katholieke kerk, is van plan om abortus volledig te verbieden.

In Italië is abortus bijna onmogelijk, omdat 8 van de 10 artsen weigeren om ze uit te voeren.

In Hongarije is de bescherming van het leven vanaf de conceptie in de Grondwet opgenomen. Dit belemmert de facto dat men een beroep doet op legale abortus.

Terwijl in België de anti-keuze lobby zich manifesteert. Het is hun recht om niet voor abortus te kiezen. Maar ondertussen probeert de CD&V bij de Commissie van Justitie de status van doodgeboren kinderen door te drukken. De CD&V wil miskramen erkennen als geboorten. Met het wetsvoorstel wil men de drempel van 180 dagen zwangerschap naar 85 dagen brengen om bij miskraam een geboorteverklaring te kunnen afleveren. Die 85 dagen zijn geen toeval. Deze periode komt exact overeen met 12 weken plus één dag, de wettelijke limiet voor het uitvoeren van een abortus. Maar een dergelijke wet helpt vrouwen niet die een miskraam kregen. Het registreren van een foetus als kind zal vrouwen ook tegenhouden om een abortus aan te vragen.

Dat dwingt ons om opnieuw een waarschuwingskreet te lanceren. Dit is een onaanvaardbare aanval op de rechten van vrouwen. Maandenlang trekken we al aan de alarmbel. Maanden dat voorstanders van het project verbazing spelen en beweren dat dit alles niets te maken heeft met abortus. Het is dan toch wel een merkwaardige samenloop van omstandigheden. Als het dan echt niets te maken heeft met de wet op abortus, dan zou men beter eindelijk abortus uit het Wetboek van Strafrecht halen, want daar staat het nog steeds als behorend tot de “misdaden tegen de familie-orde en de goede zeden” (art. 348 e.v.).

Ondanks de internationale wetten die de toegang tot abortus beschouwen als een recht op gezondheid van vrouwen (VN en de WHO), wordt dit offensief van de anti-keuze lobby duidelijk gecoördineerd. In de Europese context zien we aan de terugkeer van illegale abortussen in Italië, of het binnenbrengen in de Hongaarse grondwet van een “recht op leven vanaf de conceptie” hoe met de verdediging van embryo’s druk gezet wordt op de hele Europese federatie.

De dreiging is reëel, ook thuis. In Vlaanderen heeft de anti-abortus lobby in het voorjaar van 2016 een bedrieglijke campagne gevoerd op bussen en trams van De Lijn, in cafés en bioscopen, verwijzend naar een website die onjuiste informatie verspreidt over de gevolgen van abortus, die kanker en zelfmoorden zou veroorzaken!

Het is tijd om te reageren en om deze verraderlijke aanvallen op de reproductieve gezondheid van vrouwen te veroordelen. Het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en mannen die hun familie willen plannen is een fundamenteel recht. Wij roepen de democraten in dit land op deze rechten nu te verdedigen.”

Een boodschap die wij als vrijzinnigen al jaren brengen maar waar de strijd nog niet gestreden is. Waakzaamheid voor het behoud van vrouwenrechten en mensenrechten die zo moeizaam werden verworven blijft geboden, op sommige momenten als deze meer dan ooit zelfs.

De Unie Vrijzinnige Verenigen stuurt zojuist een nieuwsbrief rond met dezelfde boodschap en de vraag om de petitie te ondertekenen.

In de Kamer bereidt de commissie Justitie een Wet voor die toelaat bij de burgerlijke stand een foetus te registreren als “een levenloos geboren kind”. Het doel is de begeleiding van de “rouw” van personen die te maken krijgen met een miskraam. In werkelijkheid draagt de voorgestelde tekst hier niet toe bij. Integendeel. Met het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan een foetus lijkt men de wet die abortus gedeeltelijk uit het strafrecht haalt opnieuw in vraag te stellen. Bijgevolg zou elke abortus om medische reden uitgevoerd na de wettelijke termijn kunnen beschouwd worden als moord. Klik hier meer informatie.

Onderteken de petitie!
• Wanneer u meent dat voor alles het recht op abortus in België moet gevrijwaard worden
• Wanneer u meent dat mensen in alle sereniteit zelf hun rouwproces bij een miskraam moeten kunnen kiezen zonder hiervoor te verwijzen naar een wet
• Wanneer u meent dat de individuele vrijheden boven ideologische maatregelen gaan
• Wanneer u meent dat abortus volledig uit het strafrecht moet worden gehaald

Recht op abortus vrijwaren

Laat ons het recht op abortus in België vrijwaren!

JA voor de begeleiding van vrouwen die te maken krijgen met een miskraam (*).

NEEN aan een statuut voor de foetus.

De petitie ondertekenen

*een miskraam kan ook als een spontane abortus gezien worden

Magda Heeffer

Dossier ‘Fin prématurée d’une grossesse. Les vraies étapes, les faux débats.’

a9aef3e388fb8bfadbf63a6b2efe7b78

3 reacties op “Tegen het terugschroeven van de abortuswet

    • Abortus is nuttig en ook wel eens noodzakelijk, van daar het moet blijven toegelaten worden , mits de juiste begeleiding, het uit eindelijk geen voorbehoedsmiddel worden, dat zou voor te ver gaan

  1. Abortus zou dus o.a. zelfmoord veroorzaken. volgens een website van de anti abortus lobby… Welk een omgekeerde logica is dat ?
    Iedereen die tot zelfdoding overgaat had immers liever nooit geboren willen worden .
    De anti abortus lobby is hiermee de verdediger en promotor geworden van menselijk lijden, menselijk lijden dat kort na de conceptie al ongedaan gemaakt had kunnen worden maar dat door dat onmogelijk te maken nu bijna altijd decennialang voortduurt…

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>