HVW dossiers

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.

 

Er wonen steeds meer mensen op onze Aarde. Dat heeft zijn gevolgen voor het samenleven en voor de leefbaarheid van onze planeet in de toekomst. Daar komen dus heel wat ethische dimensies bij kijken. In dit dossier leer je op een humanistische manier kijken naar het fenomeen Overbevolking.

dossier ecologieHet humanisme van de 21ste eeuw is sterk doordrongen van het idee dat mensen niet alleen verantwoordelijk zijn voor het eigen kringetje van familie, vrienden of gelijkgezinden, en dat ze slechts een onderdeeltje vormen van de gehele mensheid.  Maar ook het feit dat wij mensen slechts een minieme schakel zijn in de kringloop van leven en dood - een succesvolle schakel, maar ook “maar” één van de vele – is belangrijk om rekening mee te houden. Duurzaamheidsdenken en ecologisch bewustzijn zijn dus ook voor vrijzinnig humanisten belangrijke (nieuwe) “codewoorden” om ons handelen vandaag op te oriënteren.

scheiding kerk en staatDe scheiding van kerk en staat is een belangrijk strijdpunt van de georganiseerde vrijzinnigheid. Het raakt de kern van onze doelstelling: ervoor ijveren dat de overheid gevrijwaard blijft van levensbeschouwelijke inmenging.
En andersom, want de overheid kan zich best ook niet bemoeien met de interne keuken van de levensbeschouwingen.

vrijzinnig humanistWat betekent vrijzinnig humanisme eigenlijk? Welke opvattingen en visies omvat het zoal en hoe vertaalt zich dat naar de praktijk, naar het dagelijks leven? Waar staan vrijzinnig humanisten eigenlijk voor? Wat denken en voelen zij, wat drijft hen?  In deze bundel geven we een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken en krijtlijnen van het vrijzinnig humanisme. Goed wetende dat HET vrijzinnig humanisme niet bestaat…

Vrijzinnigheid en de humanistische levensbeschouwing hebben in ons land een lange en moeilijke strijd gekend. Strijd voor erkenning en gelijkberechtiging, maar ook tegen discriminatie en uitsluiting in het sociale leven. Hierover werd een film gemaakt die enkele pioneers van vrijzinnigheid en humanisme in Vlaanderen aan het woord laat. De film kan je hier bekijken.

Psycho-sociaal welzijn - SuïcideVoor HVV is de mens zowel een ‘individueel’ als een ‘sociaal’ wezen. De mens heeft behoefte aan zowel een bepaalde eigen mentale en fysieke ruimte als aan contact met anderen. 

We stellen vast dat ons land één van de hoogste sterftecijfers door zelfdoding van Europa heeft. Daar zijn verschillende verklaringen voor, maar die kunnen er voorlopig niet voor zorgen dat het hoge cijfer beduidend naar beneden gaat.

HVV pleit ervoor om zelfdoding meer en beter bespreekbaar te maken en om een onderscheid te maken tussen suïcidepogers die echt een einde wensen te stellen aan hun leven en zij die eigenlijk niet meer op een bepaalde manier verder willen leven.

Secularisering – Rituele slachting In België slachten moslims en joden dieren op een rituele manier. Dit gebeurt zonder voorafgaande verdoving, in tegenstelling tot het klassiek slachten onder bedwelming bij de rest van de Belgen. Deze religieuze en traditionele praktijken worden door artikel 16 van de ‘Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren’ van 14 augustus 1986 uitdrukkelijk en uitzonderlijk toegelaten.

HVV vindt dat deze uitzondering voor rituele slachtingen in de wet teruggeschroefd moet worden en dat verdoving bij het slachten van dieren in slachthuizen (opnieuw) voor iedereen verplicht moet worden.

Diversiteit - multiculturele samenleving Een multiculturele samenleving heeft als inwoners/leden mensen van diverse culturele, etnische, religieuze, … achtergrond/overtuiging, die – althans aan de oppervlakte - in (al dan niet vermeend coherente of samenhangende) groepen in te delen en van elkaar te onderscheiden lijken. Sommigen spreken liever over een postmoderne of pluralistische samenleving.  Merk hierbij op hoe de term ‘cultuur’ in het spreken over dergelijke samenleving, veelal de plaats inneemt van de vroegere begrippen ‘ras’, ‘etnie’, ‘volk’,...

Culturen, interculturaliteit en hybridiseringEen interculturele visie op het samenleven in diversiteit houdt in dat men de ene cultuur, groep of individu niet als minderwaardig aan de andere beschouwt noch dat men exclusief vanuit de eigen wereldvisie of overtuiging naar de samenleving kijkt, en wat er gebeurt evalueert.

Het gaat om een meer actieve invulling: mensen ‘moeten’ zich, enerzijds als ‘dragers’ van overgeleverde, zelfgekozen en niet-gekozen betekenissen en overgedragen gebruiken, wagen aan een eerder ‘onzekere’ ontmoeting met anderen die zij niet goed/beperkt kennen.  Het gaat hierbij dus om ‘anderen’ die er mogelijk zeer verschillende culturele intuïties (basisideeën over mens, wereld, samenleven die mensen - meestal onbewust - meekrijgen via overdracht binnen hun specifieke cultuur), gebruiken en overtuigingen, op nahouden.

pluralismePassief pluralisme is het respect, de tolerantie en de verdraagzaamheid tegenover andere opvattingen en praktijken.  Dit passief pluralisme leidt echter veelal tot onverschilligheid.  Het voedt een cultuur waarin verschillende groepen naast mekaar, op eilandjes, leven. 

Actief pluralisme daarentegen leert mensen op een actieve manier, in dialoog en via gedeelde ervaringen, om te gaan met de onvermijdelijke diversiteit van andere culturen en godsdiensten.  Actief pluralisme staat voor een samenleving die ruimte biedt aan uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen, die actief kunnen worden uitgedragen, maar die nooit aan anderen mogen worden opgedrongen.