Culturen, interculturaliteit en hybridisering

  • strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.

Interculturele visie

Culturen, interculturaliteit en hybridiseringEen interculturele visie op het samenleven in diversiteit houdt in dat men de ene cultuur, groep of individu niet als minderwaardig aan de andere beschouwt noch dat men exclusief vanuit de eigen wereldvisie of overtuiging naar de samenleving kijkt, en wat er gebeurt evalueert.

Het gaat om een meer actieve invulling: mensen ‘moeten’ zich, enerzijds als ‘dragers’ van overgeleverde, zelfgekozen en niet-gekozen betekenissen en overgedragen gebruiken, wagen aan een eerder ‘onzekere’ ontmoeting met anderen die zij niet goed/beperkt kennen.  Het gaat hierbij dus om ‘anderen’ die er mogelijk zeer verschillende culturele intuïties (basisideeën over mens, wereld, samenleven die mensen - meestal onbewust - meekrijgen via overdracht binnen hun specifieke cultuur), gebruiken en overtuigingen, op nahouden.

Terug naar overzicht

Producten van historische ontwikkeling

Een interculturele visie staat mijlenver af van een visie waarop veel intellectuelen, machthebbers en beleidsmakers decennia lang hun handelen en normeren baseerden.  Vroeger - en met name in de 19de eeuw, maar er zijn helaas ook tal van voorbeelden in de 20ste eeuw - bekeken met name westerlingen bij uitstek henzelf en anderen als producten van een historische ontwikkeling.  De eigen situatie (en het eigen stadium van ontwikkeling) en het eigen perspectief werden daarbij als hoogtepunt van ‘de’ evolutie en als enige referentiepunt gezien.  De anderen (die veelal gekoloniseerd, gedomineerd,… werden; zie onder meer onze uitgebreide kolonisatiegeschiedenis) werden beschouwd als ‘achterlijk’ want nog niet in gelijke mate ontwikkeld!  Wij zouden hen wel even uitleggen en tonen hoe ze meer beschaafd konden worden... 
Deze visie is niet alleen onwenselijk omdat ze leidt tot overheersing en vervreemding, ze is ook feitelijk achterhaald en ongeschikt om de nieuwe dynamieken in onze wereld mee te beschrijven en om op basis van gelijkwaardigheid (als mensen!) het samen leven, vorm te geven. 

Volgens HVV moeten we in de huidige cultureel, etnisch,… gemengde samenlevingen daadwerkelijk leren denken en spreken vanuit een perspectief dat geldt voor iederéén (inclusie), zonder daarbij voorbij te gaan aan de reële verschillen (diversiteit) of zonder te geloven in de utopie van een volledig conflictloze gemeenschap (een soort “vredige eenheid”).  Als we écht kijken naar wat er onder onze neus gebeurt, zien we een verstrengeling van particuliere lokale geschiedenissen met ‘globale ontwerpen’ (kapitalisme bv.), waarbij er zowel herkenbare als in eerste instantie onherkenbare (nieuwe), maar wel duidelijk verschillende antwoorden/responsen; patronen en (tijdelijke) structuren ontstaan.

Terug naar overzicht

Documenten

Bekijk hier het volledige pdf dossier over culturen, interculturaliteit en hybridisering.

Culturen, interculturaliteit en hybridisering

Terug naar overzicht