Secularisering – Rituele slachting

  • strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 169.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/hvv1b/public_html/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc on line 76.

Religieuze en traditionele praktijken

Secularisering – Rituele slachting In België slachten moslims en joden dieren op een rituele manier. Dit gebeurt zonder voorafgaande verdoving, in tegenstelling tot het klassiek slachten onder bedwelming bij de rest van de Belgen. Deze religieuze en traditionele praktijken worden door artikel 16 van de ‘Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren’ van 14 augustus 1986 uitdrukkelijk en uitzonderlijk toegelaten.

HVV vindt dat deze uitzondering voor rituele slachtingen in de wet teruggeschroefd moet worden en dat verdoving bij het slachten van dieren in slachthuizen (opnieuw) voor iedereen verplicht moet worden.

Terug naar overzicht

Secularisering

Sinds de secularisatie van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is de impact van de godsdienst (met name het katholicisme) op het denken en leven van de Belgen sterk afgenomen. In de huidige multiculturele samenleving wordt bijvoorbeeld geschat dat nog nauwelijks enkele procenten van de Belgen regelmatig naar de mis gaan. We kunnen dus stellen dat België in feite een vrij geseculariseerd land geworden is.

In deze typisch Belgische context stellen we vast dat er binnen de islamitische (islam) en de israëlitische eredienst (jodendom) – beiden erkend en gesubsidieerd door de overheid – rituele praktijken of rites bestaan die de verdoving of bedwelming van te slachten dieren niet voorzien (of niet toelaten of zelfs verbieden?). Alles draait hier om het zogenaamde halal-vlees bij de moslims en het koosjer-vlees bij de joden. Deze gewoonten en gebruiken conflicteren eigenlijk met de bestaande wetten en regels van dit land, die verdoving bij het slachten van dieren in een slachthuis verplicht maken. Maar, de wetgever heeft gemeend in de wetgeving (artikel 16 van de ‘Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren’ van 14/08/1986), volgens de democratische spelregels, expliciet een uitzondering te moeten inschrijven opdat rituele slachtingen wél nog wettelijk zouden kunnen plaatsvinden.

Dit is geen evidente zaak, niet alleen gezien vanuit ritueel-godsdienstig perspectief maar ook vanuit het perspectief van de evolutie van de visie op dierenwelzijn in ons land. Om het belang van een wetsherziening te benadrukken, melden we nog dat de rituele slachting zonder verdoving niet alleen uitgevoerd wordt tijdens bijvoorbeeld het islamitische Offerfeest (lees 1 x per jaar) maar dat dit gewoon dagelijkse praktijk is in bepaalde slachthuizen!

HVV vindt dat de uitzondering voor rituele slachtingen in de wet teruggeschroefd moet worden en dat verdoving bij het slachten van dieren (opnieuw) voor iedereen verplicht moet worden. Het voornaamste argument van HVV in deze zaak is seculier van aard en is gekoppeld aan het beginsel van gelijkheid.

Terug naar overzicht

Documenten

Bekijk hier het volledige pdf dossier over secularisering – rituele slachting

Secularisering – Rituele slachting

Terug naar overzicht